Кытайлык кыргыздарда сакталып калган салттуу комуз бийи

0
1021
views

Бул бийдин негизги өзөгү кытайлык кыргыздардын башка бийлери сыяктуу эле чыныгы турмуш-тиричиликтен алынып, бүгүнкү күндө дейре сакталып калган.Биз унутта калган улуттук бийлерибиздин өзөгүн издеп, казактар өздөрү обон жараткан “Кара жоргону” талашып-тартып алганга чейин бардык. Көрсө биздин улуттук бийибиздин өзөгү дагы деле өлбөй, Кытайдагы кыргыз бир боорлорубузда сакталып калган экен.

Какшаал жергесиндеги аксакал бийлеген бул комуз бийи да кыргыз кыртышынан чыккан накта турмуш-тиричиликти чагылдырган бий. Бул бий кыргыз элинин мал чарбачылык, дыйканчылыкты негиз кылган көчмөн турмуштун жашоосун таасын чагылдырып берет. Бээ сааган, улоо үйрөткөн, ат такалаган, аркан эшкен, кийиз жасаган, жүн сабаган, орок оргон, кырман айдаган оп майда, чач алган, өтүк ултарган, ал тургай камыр жууруган, ун элгеген турмуштун кайсы катмары болбосун баарын чагылдырганга жетишкен.

Тынчтыкбек Бекташтегин

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ