Изкубар

"ИЗКУБАР" көрсөтүүсү-өлкө аймагында катталган кылмыш кырсык окуялары менен элди тааныштырып, окуяны жеринен чагылдырып берүү менен иш алып барат. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги менен тыгыз иштейт. Өлкө ичиндеги тартипти сактоого көмөк көрсөтөт. "Изкубар" көрсөтүүсү "Кылмыштын аягы жаза менен жыйынтыкталат"-деген ураан менен иш алып барат. Эгерде сиздерде бул көрсөтүүгө суроо же кандайдыр бир билдирүүлөрүнүздөр болсо төмөнкү даректер боюнча кайрылсаңыздар болот. тел: 0(550) 288 048 e-mail: orozbeksharabidin@gmail.com