Телепрограмма

2018-жылдын 22-январдан 28-январга чейинки телекөрсөтүүлөрдүн бир апталык программасы

Дүйшөмбү 22.01.2018

 1. 00 – «Музкайрык»

7.30 – «Тан нуру»

9.30 – Д\ф «Океаны»

11.40 – «Кудор»

12.00 – «Жаштык ТВ»

12.30 – «Парламент»

13.30 – Х\ф «Доктор Айболот»

15.30 – «Тан нуру» (кайталоо)

16.30 – Д\ф «Золотая лихорадка. Берингово море»

17.15 – М\с «София Прекрасная»

17.40 – Т\с «Касл»

18.30 – Т\с «Две жизни»

19.30 – «Эркетай»

20.00  – «Ош Пирим жанылыктары»

20.30 – «Жаргылчак»

21.30 – «Животный мир»

22.00 – «Ош Пирим жанылыктары»

22.30 – Т\с «Доктор Хаус»

23.30 – Х\ф «Орел 9 легиона»

Шейшемби 23.01.2018
 7.00 – «Музкайрык»

7.30 –  «Тан нуру»

9.30 – «Ош Пирим жанылыктары»

10.00 – Т\с «Доктор Хаус»

10.45 – Д\ф «Золотая лихорадка. Берингово море»

11.40 – «Эркетай»

12.10 – М\с «София Прекрасная»

12.40 – Т\с «Касл»

13.30 – Т\с «Две жизни»

14.30 – «Жаргылчак» (кайталоо)

15.30 –  «Тан нуру» (кайталоо)

16.30 – Д/ф «Золотая лихорадка. Берингово море»

17.15 – М\с «София Прекрасная»

17.40 – Т\с «Касл»

18.30 – Т\с «Две жизни»

19.30 – «Эркетай»

20.00 – «Ош Пирим жанылыктары»

20.15 – «Музкайрык»

21.30 – «Новые технологии»

22.00 – «Ош Пирим жанылыктары»

22.30 – Т\с «Доктор Хаус»

23.30 – Х\ф «Операция “Арго”»

Шаршемби 24.01.2018

7.00 – «Музкайрык»

7.30 – «Тан нуру»

9.30 – «Ош Пирим жанылыктары»

10.00 – Т\с «Доктор Хаус»

 1. 10.50 – Д\ф «Золотая лихорадка. Берингово море»

  11.40 – «Эркетай»

  12.10 – М\с «София Прекрасная»

  12.40 – Т\с «Касл»

  13.30 – Т\с «Две жизни»

  14.10 – «Кун тартибинде»

  14.30 – М\с  «Маша и медведь»

  15.30 – «Тан нуру» (кайталоо)

  16.30 – Д\ф «Золотая лихорадка. Берингово море»

  17.15 – М\с «София Прекрасная»

  17.40 – Т\с «Касл»

  18.30 – Т\с «Две жизни»

  19.30 – «Эркетай»

  20.00 – «Ош Пирим жанылыктары»

  20.30 – «Жаргылчак»

  21.45 – «Кун тартибинде»

  22.00 – «Ош Пирим жанылыктары»

  22.30 – Т\с «Доктор Хаус»

  23.30 – Х\ф «Коматозники»

 

Бейшемби 25.01.2018

7.00 – «Музкайрык»

7.30 – «Тан нуру»

9.30 – «Ош Пирим жанылыктары»

10.00 – Т\с «Доктор Хаус»

10.50 – Д\ф «Золотая лихорадка. Берингово море»

11.40 – «Эркетай»

12.10 – М\с «София Прекрасная»

12.40 – Т\с «Касл»

13.30 – Т\с «Две жизни»

14.10  – «Кун тартибинде»

14.30  – «Жаргылчак» (кайталоо)

15.30 – «Тан нуру» (кайталоо)

16.30 – Д\ф «Золотая лихорадка. Берингово море»

17.15 – М\с «София Прекрасная»

17.40 – Т\с «Касл»

18.30 – Т\с «Две жизни»

19.30 – «Эркетай»

20.00 – «Ош Пирим жанылыктары»

20.30 – «Куран эмнени айтат?»

21.45 – «Кун тартибинде»

22.00 – «Ош Пирим жанылыктары»

22.30 – Т\с «Доктор Хаус»

23.30 – Х\ф «Уотергрейт. Крушение Белого дома»

23.40 – Х\ф «Человек, который познал бесконечность»

Жума 26.01.2018

7. 00 – «Музкайрык»

7.30 – «Тан нуру»

9.30 – «Ош Пирим жанылыктары»

10.00 – Т\с «Доктор Хаус»

10.50 – Д\ф «Золотая лихорадка. Берингово море»

11.40 – «Эркетай»

12.10 – М\с «София Прекрасная»

12.35 – Т\с «Касл»

13.25 – Т\с «Две жизни»

14.30 – «Куран эмнени айтат?»  (кайталоо)

15.30 – «Тан нуру» (кайталоо)

16.30 – Д\ф «Золотая лихорадка. Берингово море»

17.15 – М\с «София Прекрасная»

17.40 – Т\с «Касл»

18.30 – Т\с «Две жизни»

19.30 – «Эркетай»

20.00  – «Ош Пирим жанылыктары»

20.30 – «Жаргылчак»

21.30 – «Жума баяны»

22.00 – «Ош Пирим жанылыктары»

22.30 – Т\с «Доктор Хаус»

23.30 – Х\ф «Дрон»

Ишемби 27.01.2018

 1. 00 – «Музкайрык»

8.00 – М\с «Маша и медведь»

8.30 – «Демге Дем»

9.00  – «Жума баяны»

9.30 – «Ош Пирим жанылыктары»

10.00 – Т\с «Доктор Хаус»

10.50 – Д\ф «Золотая лихорадка. Берингово море»

11.40 – «Эркетай»

12.10 – М\с «София Прекрасная»

12.35 – Т\с «Касл»

13.25 – Т\с «Две жизни»

14.30 – «Жаргылчак» (кайталоо)

15.40 – М\ф «Винни Пух: Слонотоп»

17.10 – Д\ф «Золотая лихорадка. Берингово море»

18.00 – Х\ф «Свалка»

20.00 – «Жумалык»

20.30 – «Изкубар»

21.00 –  «Ыйык милдет»

21.30 – «Парламентаризм сабактары»

22.00 – «Ош Пирим жанылыктары»

22.30 – Х\ф «Неоспоримый 4»

Жекшемби 28.01.2018

7.00 – «Музкайрык»

8.00 – «Ыйык милдет»

8.30 – М\с «Маша и медведь»

9.00 –  «Парламентаризм сабактары»

9.30 – «Ош Пирим жанылыктары»

10.00 – М\ф «Винни Пух: Слонотоп»

11.30 – Д\ф «Золотая лихорадка. Берингово море»

12.30 – «Изкубар»

13.00 – Х\ф «Султан»

16.10 – М\ф «История игрушек 3: Большой побег»

18.00 – Д\ф  «Альдабра. Путешествие к таинственному острову»

19.15 – «Кудор»

19.30 – «Жаштык ТВ»

20.00 – «Парламент»

21.00 – Х\ф «Тиги Бу»

22.30 – Х\ф «Одержимость»