РУС

Жарнама

Жарнамалык бөлүм

 

Роза Курманбекова - жарнамалык менеджер

тел:  0(709)669 933 

0(553)347 700

0(777)347 700

e-mail: oshpirimreklama@gmail.com