Тарых/дата

Көз айнек тууралуу

Көз айнек пайда болгонго чейин, көздүн көрүүсүн жакшыртуучу шаймандар катарында, бир көзгө арналган жылтыратылган кристаллдар же айнектин бөлүктөрү колдонулган. Көз…