Факт-чек

Ысырык COVID-19дан дарылайбы ?

Кыргыздар илгерден бери эле табият менен таттуу мамиледе болуп, тоо-таштарга сыйынып, кастарлап, көп ырым-жырымдарды жасап келишкен. Ошондой ырым-жырымдардын айрымдары азыр…