Факт-чек

Анжирдин пайдасы

Күркүрөгөн күздүн берекеси төгүлүп,адам организмине керектүү азык,витаминдерге бай мөмө-жемиштер бышып турган убак. Ден-соолугуңузга кам көрүп, табияттын пайдалуу белектерин рационуңузга кошууга…

Ысырык COVID-19дан дарылайбы ?

Кыргыздар илгерден бери эле табият менен таттуу мамиледе болуп, тоо-таштарга сыйынып, кастарлап, көп ырым-жырымдарды жасап келишкен. Ошондой ырым-жырымдардын айрымдары азыр…